Helsingør Svømmeklub er en af Nordsjællands største og mest attraktive svømmeklubber med over 2.700 medlemmer, hvoraf 110 er konkurrencesvømmere. Klubben er inde i en rivende udvikling, som ikke ses andre steder i landet, og det har resulteret i, at svømmeklubben er blevet hædret med to priser de første måneder af 2017. Først lokalt ved Helsingør Kommunes Sportsgalla i januar blev klubben kåret som Årets Klub, og i februar ved Dansk Svømme Award 2017 blev klubben kåret på nationalt plan som Årets Svømmeklub Danmark. At blive valgt som Årets Klub inden for dansk svømning og modtage anerkendelse fra Dansk Svømmeunion for den indsats klubben laver, er et resultat af en lang og målrettet indsats indenfor elite- og breddeidræt for såvel børn, unge, voksne, ældre, elite som motionister, skoler og for at bidrage til integrationen i Helsingør Kommune.

I august 2016 overtog klubben al skolesvømning fra Helsingør Kommune, og har sammen med Helsingør Kommune og skolerne i Helsingør udviklet et nyt koncept for skolesvømning, som har stor national interesse. Et koncept der tager afsæt i nyeste forskning inden for svømmeundervisning, højt kvalificeret svømmetrænere og ikke mindst skolernes store erfaring i at tilrettelægge gode læringsmiljøer. Det har resulteret i, at skolerne i Helsingør nu har et radikalt anderledes og moderne svømmekoncept med 2 x 1 uges intensive H2O-camps, med svømning 2 gange dagligt. På camp’en undervises også i strand- og kystkendskab, sikkerhed samt førstehjælp. Dette sker i tæt samarbejde med andre foreninger, kystlivredningstjenesten og det lokale beredskab. Over 900 elever har allerede nu været igennem H2O-Camp, og såvel resultater som feedback fra skoler, elever og forældre viser, at H2O-Camp er en succes. Syddansk Universitet følger det nye koncept og måler løbende på børnenes evne til at udvikle deres svømning i denne anderledes uddannelsesform.

I klubbens svømmeskole arbejders der for, at alle lærer at svømme og kan færdes sikkert ved vores strande. Der arbejdes tæt sammen med aktører i lokalområdet for at udvikle nye initiativer til borgerne og særligt udsatte og/eller oversete grupper, og der udvikles og afprøves løbende nye tilbud til teenagere og voksne. Eksempler på det er Aqua action, som er alternative vandaktiviteter for at fastholde tweens og teenagere i idrætsmiljøet, samt Aqua crossfit kombineret med styrketræning for at tiltrække og fastholde unge og voksne i svømme- og foreningsmiljøet. Klubben har gennem flere år arbejdet med tiltag som Jump4Fun hold, der er hold for overvægtige og særligt udsatte børn. Der tilbydes kvindesvøm, hvor klubben har et hold med 50 danske og etniske kvinder, der bliver undervist i svømning. Klubben har desuden hold for flygtningebørn og -teenagere, som bliver undervist i små 2-5 mands hold, således at de hurtigt bliver trygge i miljøet, og dernæst kan indgå i svømmeskolen. Der afholdes også jævnligt ”åben svømmehal” for det lokale modtagecenter for flygtninge for at øge bevidstheden om vigtigheden af at kunne svømme.

På konkurrencesiden arbejder Helsingør Svømmeklub målrettet for at udvikle et bæredygtigt konkurrencemiljø med henblik på at skabe et stærkt seniormiljø. Klubben arbejder tæt sammen med Team Danmark og Dansk Svømmeunion, og har i samarbejde med kommunen særlige idrætslinjer i de ældste folkeskoleklasser og på kommunens ungdomsuddannelser, som giver unge atleter mulighed for at passe deres uddannelse og svømmetræning på samme tid.

Til klubben er knyttet et stærkt og dynamisk hold af trænere med stor erfaring, og et relativt nyt svensk cheftrænerteam har ført et spirende samarbejde over Øresund med sig, hvor konkurrencesvømmerne besøger og svømmer hos hinanden. Ligeledes har klubben på træner og ledelsesniveau søgt inspiration og samarbejde over sundet med henblik på at udvikle svømmemiljøet og svømmeskolen.

2016 var et år med mange flotte sportslige toppræstationer. Det resulterede i flere medaljer ved DM for Årgang på langbane, hvor Helsingør Svømmeklub samlet blev placereret som nummer 10 ud af 100 deltagende danske klubber. Det blev ligeledes til medalje ved DM for seniorer på kortbane, en præstation der senere blev belønnet med prisen for Årets Sportspræstation 2016 ved Helsingør Kommunes Sportsgalla. Ved DM for hold i december 2016 svømmede Helsingør sig op i 1. division, og senest ved Østdanske juniormesterskaber på langbane i marts 2017, blev det til flere medaljer og ikke mindre end seks juniorsvømmere placerede sig i top 10.

På stævnefronten ønsker klubben også at gøre sig gældende. Dette blev vist ved sommerens afholdelse af Danske Mesterskaber for Årgang på langbane, som satte nye standarder for, hvordan et mesterskab kan afholdes – både sportsligt og socialt. For første gang i Danmark havde et stævne næsten festival-karakter, idet lokale sponsorer havde skabt fantastiske forhold både i og omkring hallen, således at knap 100 klubber og de bedste svømmere fra hele Danmark for alvor kunne opleve Helsingør. Ved det netop afholdte svømmestævne Kronborg Open 2018 blev Helsingør Svømmehal rammen for det største internationale svømmestævne i Nordsjælland med deltagelse af 20 klubber fra ind- og udland, og med internationale OL- og VM-svømmere fra de svenske og tyske landshold. Helsingør Svømmeklub er senest blevet udvalgt af Dansk Svømmeunion til at afholde DM for Hold i 1. division til oktober 2017.

En målrettet kommunikationsindsats over for såvel lokale som regionale nyhedsmedier samt på Facebook har betydet to besøg af TV2 Lorry og et indslag om svømning i deres lokale nyheder i både 2016 og 2017. Udfra kommunikationsstrategien arbejdes der på løbende at fortælle den gode historie om bredde- og elitesvømning, den bærende frivillige indsats i klubben samt fortællingen om opbakningen fra det lokale erhvervsliv, Helsingør kommune og klubbens sponsorer.

Helsingør Svømmeklub blev dannet i 1926, og er en af de ældste svømmeklubber i Danmark. OL-svømmeren Ragnhild Hveger fra Helsingør blev, som en af de første svømmere i verden, i 1966 optaget som æresmedlem i International Swimming Hall of Fame i Florida, og har rekord i at have sat flest verdensrekorder. Talentmassen i Helsingør er stadig stor, og med den positive udvikling klubben er inde i er der ingen tvivl om, at Helsingør har mulighed for at markere sig i toppen af dansk svømning og med tiden igen få en svømmer i det olympiske bassin.  

Sponsorstævne 2017 

Helsingør Svømmeklub afholder lørdag den 29. april 2017 det årlige sponsorstævne, hvor svømmerne har mulighed for at skaffe penge til deres svømning gennem personlige sponsorater. Her finder du ForældrebrevVirksomhedsbrev og sponsorkontrakt.

Det er også muligt at indgå større sponsorater med svømmeklubben. Disse sponsorater aftales individuelt og skræddersyes til størst mulig glæde for sponsorer og svømmeklubben. For yderligere information herom kontaktes Lars Clausen, sponsoransvarlig på telefon: 2872 0109 eller e-mail: kafdelingen@svommeklubben.dk.