Strategiplan 2016 - 2024

Helsingør Svømmeklub fylder 90 år i 2016 og er således en af Danmarks ældste svømmeklubber med mange stolte traditioner, og en klub med mange nye og fremadrettede ambitioner. Helsingør Svømmeklub har en vision om at udvikle sig til Danmarks bedste svømmeklub inden udgangen af 2024.

Læs mere i Helsingør Svømmeklubs Strategiplan 2016 - 2024

Generelle målsætninger for konkurrenceafdelingen 2016-17
 
Målsætning
Klubben vil etablere sig blandt de bedste klubber i Danmark og klubben har en vision om at udvikle sig til Danmarks bedste svømmeklub inden udgangen af 2024.
 
Midler
  • Klubben vil arbejde for de bedst mulige betingelser i form af trænere og faciliteter, for at Konkurrenceafdelingen kan udvikles og forbedres samtidig med at der tages hensyn til svømmernes individuelle behov.
  • Klubben vil sikre, at trænerne har det fornødne uddannelsesniveau i relation til svømning.
  • Klubben ønsker endvidere at fastholde og udvikle et miljø for de ældste svømmere, som gør, at de ønsker at forsætte svømning på eliteniveau.
  • Klubben vil bruge Dansk Svømmeunions retningslinjer mht. aldersrelateret træning samt ”Svømmeplan 2016” i det omfang det er muligt samt en anden af grundpillerne i disse handlingsplaner vil være klubbens ønske om at være i tråd med Dansk Svømmeunions pejlemærker frem mod 2024.
 
Hold struktur
Helsingør svømmeklub ønsker at udvikles som klub og målsætningerne skal bruges som støtte til dette lykkedes. 
Formålet med målsætningerne er at skabe så harmoniske hold som muligt med hensyn til alder, indstilling og personlige mål samt have en tydelig progression i klubben.

Svømmerens modenhed, både fysisk, mentalt og socialt bestemmer placering på holdene.
 
Opdateret af bestyrelsen september 2016