Nyt fra bestyrelsen
22. oktober 2019 Bestyrelsesmøde
 
 • Økonomien ser fornuftigt ud.
 • Scoreboard er på vej og på plads inden Kronborg Open.
 • Der arbejdes på ny hjemmeside
 • Der arbejdes på et nyt format af sponsor-stævnet.
 
24. september 2019 Bestyrelsesmøde
 • Bestyrelsen har konstitueret sig: Økonomi-ansvarlig (Thomas Frommelt), næstformand (Henrik Bomholt), Formand (Lars Heeno), Nikoline Juul Nielsen (referent), kommunikations-ansvarlige (Maria Kanstrup, Pernille Trøjgaard, Betina Martinsen, Nikoline Juul Nielsen).
 •  Bestyrelsesmedlemmer er blevet valgt til de forskellige udvalg
 •  Vi har fulgt op på emner bragt op på forældremødet

 

6. august 2019 Bestyrelsesmøde
 • Forældremøde (start 17.30) og generalforsamling (start 19.30) bliver den 11. september 2019
 • Bestyrelsen og fastansatte holder strategi-dag 24. august.
 • Økonomien er god, og vi kigger på forskellige investerings-initiativer.
 
3. juli 2019 Bestyrelsesmøde
  • Foreløbig budget for næste sæson er blevet gennemgået

  • Bestyrelsen har valgt leverandør til storskærm

  • Generalforsamlingen vil blive afholdt enten 11. eller 18. sep med forudgående forældremøde

  • Trænere for K-afdelingen er på plads

  
19. juni 2019 Bestyrelsesmøde
 • En enig bestyrelse har godkendt den opdaterede K-strategi
 • Opkrævning fra sponsor-stævnet er på vej
 • Tak for stor opbakning til KMD Ironman, pt 78 frivillige meldt ind
 • Trænerstaben for næste sæson er næsten på plads
 • Evalueringen af sæsonens H2O-camp er bragende god
  
7. maj 2019 Bestyrelsesmøde
 • K-strategi på plads. Samtidig med at vi fastholder og styrker bredden, vil vi gerne give eliten et ekstra skub. Forældremøde for K1/K2  planlagt til den. 16. maj for at fortælle om den opdaterede K-strategi.
 • Træner-situationen ser god ud for næste sæson
 • DM Open skal afholdes i juli måned i Helsingør
 • Fortsat søges flere frivillige til Ironman-arrangementet
 • Ny procedure for rapportering af opkast i vandet
 
 
2. april 2019 Bestyrelsesmøde 
 • Dorthe Hietala og Lars Clausen er trådt ud af bestyrelsen. Henrik Bomholt er ny næstformand. Pernille Trøjgaard er kommunikations-ansvarlig. Henrik Munk er trådt ind som fuldbyrdet bestyrelsesmedlem.

 

 • Klubudvikling: Der arbejdes på strategi og prioriterede målsætninger for 2019-2022.

 

 • Peter Færch er trådt ind i K-udvalget.
 
7. marts 2019: Bestyrelsesmøde 
 • Kronborg Open er veloverstået og blev igen en stor succes på trods af lidt knas med den lejede altid.
 • Det årlige kommunale vandfordelingsmøde fandt sted ultimo februar. Der er ikke opnået yderligere vandtid, hvorfor ansøgning om yderligere vandtid er fremsendt igen 
 • I K-afdelingen er der taget ny teknologi i brug i form af TritonWear. som kan understøtter trænerne og svømmerne med nøjagtige data på alle vigtige parametre, der har indflydelse på deres træning og præstationer. TritonWear består af en mindre enhed, der placeres på baghovedet under badehætten, og den registrerer hvad og hvordan den pågældende svømmer. Al data opsamles på nettet og efter endt træning, sendes træningsprogrammet til den enkelte svømmer, som herefter kan gennemgå, hvordan han eller hun har trænet. Brugen af TritonWear skal være med til at øge svømmernes bevidsthedsniveau i forhold til kvaliteten i den gennemførte træning, samt hjælpe svømmerne med at identificere svagheder, forbedre træningen og selvfølgelig svømme hurtigere. Samtidig får trænerne et hjælpemiddel til gennemførelse og evaluering af træningsprogrammer og træningsperioder.
 
5. januar 2019: Bestyrelsesmøde
 • Klubben arbejder på at der kan bliver indkøbt en stor informationsskærm til hallen.
 • Ricki Clausen er ansat som K1 assistent træner pr. 1. januar 2019.
 • Set i lyset af ulykken i en anden svømmeklub i december, arbejdes der på en opdatering af svømmeklubbens og svømmehallens beredskabsplan.
 
27. november 2018: Bestyrelsesmøde  
 • Det er rigtig glædeligt, at der er flere forældre, som har meldt sig som medlemmer til de nye udvalg. Der er således kommet nye medlemmer i Sponsor-, Konkurrence- samt Frivillighed & Trivselsudvalget. Udvalgene er ikke helt komplette endnu, og der er stadig plads til flere forældrene i udvalgene. Skriv til Pernille Trøjgaard for at høre nærmere. 
 • Yderligere vil vi forsat opfordre alle forældrene til at uddanne sig til officials for at kunne hjælpe egne børn og klubben til svømmestævner. 
 • Klubben arbejder på at bliver mere digital, og vil således begynde at bruge bla digital afkrydsning i svømmeskolen. Som led i digitaliseringen bliver der også investeret i en bedre og hurtigere bredbåndsforbindelse, som både dækker svømmehallen og klublokalet. 
 • På det seneste bestyrelsesmøde blev det diskuteret om der kan ydes søskenderabat i forbindelse med træningslejre i konkurrenceafdelingen, et emne der har været til behandling tidligere. Bestyrelsen er enig om, at der ikke ydes søskenderabat dog er det altid muligt for svømmere at høre bestyrelsen om tilskud eller betaling i flere rater. 
 • Midt i november har Helsingør Svømmeklub været vært for kommunes Eliteidrætsråd og Idrætsråd i forbindelse med deres møder.
 
30. oktober 2018: Bestyrelsesmøde 
 • På aftenens bestyrelsesmøde blev kommissorierne for de enkelte udvalg godkendt af bestyrelsen.
 • Alle udvalg er konstitueret med formand, referent og kommunikationsansvarlig, og der har allerede været afholdt flere udvalgsmøder.
 • Der søges frivillige til flere af udvalgene, og der kommer snart mail ud til hele K-afdelingen, om hvilke udvalg der søges frivillige til. Er du interesseret i at deltage i et af udvalgene, henvender du dig til formanden for udvalget eller Pernille Trøjgaard.
 
25. september 2018: Konsituerende bestyrelsesmøde
 
Der er afholdt konstituerende bestyrelsesmøde i aften, og bestyrelsen er nu sammensat således:
 • Lars Heeno, Formand
 • Dorthe Hietala, Næstformand & kommunikationsansvarlig
 • Jack Skov, Økonomiansvarlig
 • Nikoline Juul, Referent
 • Pernille Trøjgaard, Referent
 • Henrik Bomholt, medlem
 • Lars Clausen, medlem 
 • Peter Wennecke, medlem
 • Henrik Munk, suppleant 
Bestyrelsesmøderne vil i denne periode afholdes den sidste tirsdag i måneden.

Udvalg
I forlængelse af konstitueringen blev bestyrelsesmedlemmerne fordelt i klubbens udvalg i jf. klubbens organisationsdiagram (se billede nedenfor). Alle udvalg kommer til at bestå af såvel bestyrelsesmedlemmer som ikke-bestyrelsesmedlemmer og de enkelte udvalg er derfor i gang med at rekruttere yderligere medlemmer til udvalgene. Alle der har lyst eller interesse i at hjælpe med stort eller småt i et udvalg er mere end velkommen til at henvende sig til det pågældende udvalg.
 
Helsingør Svømmeklubs organisation ser således ud:
 
De enkelte udvalg har foreløbigt denne sammensætning af personer (personer såvel i som uden for bestyrelsen):
 • Forretningsudvalg (fuldt besat): Lars Heeno, Dorthe Hietala, Jack Skov, Lars Clausen 
 • Konkurrenceudvalg: Lars Heeno, Dorthe Hietala, Henrik Munk
 • Stævneudvalg: Nikoline Juul, Peter Wennecke, André Thomsen 
 • Frivillighed & Trivsel: Pernille Trøjgaard, Henrik Bomholt, Lars Clausen 
 • Sponsorudvalg: Peter Wennecke, Pernille Trøjgaard, Henrik Bomholt 
 • H2O-Camp (fuldt besat): Jack Skov, Jeanne Houen, Trine Gudnitz 
 • IT-udvalg (fuldt besat): Lars Heeno, Thomas Allin, Finn Reinstrup 
Kommissorier for udvalgene
Er du nysgerrig på, hvad de enkelte udvalg er sat i verden til, så tag et kig på de foreløbige kommissorier for udvalgene. Kommissorierne er udarbejdet som en del af klubudviklingsforløbet og ligger klar til godkendelse af udvalgsmedlemmerne, som har mulighed for at sætte deres sidste fingeraftryk på kommissorierne inden de endeligt godkendes på næste bestyrelsesmøde.

Se de godkendte kommissorier under de enkelte udvalg, som du finder under 'Om Os => Organisation og udvalg'

Afslutning på klubudviklingsforløb
Siden april har bestyrelsen og ledelsen af svømmeklubben været igennem et klubudviklingsforløb med en ekstern konsulent fra SportHouse. I morgen onsdag d. 26. september afholdes det afsluttende møde med SportHouse med deltagelse af den ny-konstituerede bestyrelse.