Nyt fra bestyrelsen
 
 
25. september 2018: Konsituerende bestyrelsesmøde
 
Der er afholdt konstituerende bestyrelsesmøde i aften, og bestyrelsen er nu sammensat således:
 • Lars Heeno, Formand
 • Dorthe Hietala, Næstformand & kommunikationsansvarlig
 • Jack Skov, Økonomiansvarlig
 • Nikoline Juul, Referent
 • Pernille Trøjgaard, Referent
 • Henrik Bomholt, medlem
 • Lars Clausen, medlem 
 • Peter Wennecke, medlem
 • Henrik Munk, suppleant 
Bestyrelsesmøderne vil i denne periode afholdes den sidste tirsdag i måneden.

Udvalg
I forlængelse af konstitueringen blev bestyrelsesmedlemmerne fordelt i klubbens udvalg i jf. klubbens organisationsdiagram (se billede nedenfor). Alle udvalg kommer til at bestå af såvel bestyrelsesmedlemmer som ikke-bestyrelsesmedlemmer og de enkelte udvalg er derfor i gang med at rekruttere yderligere medlemmer til udvalgene. Alle der har lyst eller interesse i at hjælpe med stort eller småt i et udvalg er mere end velkommen til at henvende sig til det pågældende udvalg.
 
Helsingør Svømmeklubs organisation ser således ud:
 
De enkelte udvalg har foreløbigt denne sammensætning af personer (personer såvel i som uden for bestyrelsen):
 • Forretningsudvalg (fuldt besat): Lars Heeno, Dorthe Hietala, Jack Skov, Lars Clausen 
 • Konkurrenceudvalg: Lars Heeno, Dorthe Hietala, Henrik Munk
 • Stævneudvalg: Nikoline Juul, Peter Wennecke, André Thomsen 
 • Frivillighed & Trivsel: Pernille Trøjgaard, Henrik Bomholt, Lars Clausen 
 • Sponsorudvalg: Peter Wennecke, Pernille Trøjgaard, Henrik Bomholt 
 • H2O-Camp (fuldt besat): Jack Skov, Jeanne Houen, Trine Gudnitz 
 • IT-udvalg (fuldt besat): Lars Heeno, Thomas Allin, Finn Reinstrup 
Kommissorier for udvalgene
Er du nysgerrig på, hvad de enkelte udvalg er sat i verden til, så tag et kig på de foreløbige kommissorier for udvalgene. Kommissorierne er udarbejdet som en del af klubudviklingsforløbet og ligger klar til godkendelse af udvalgsmedlemmerne, som har mulighed for at sætte deres sidste fingeraftryk på kommissorierne inden de endeligt godkendes på næste bestyrelsesmøde.

Forløbige kommissorier (ikke endeligt godkendt):
Afslutning på klubudviklingsforløb
Siden april har bestyrelsen og ledelsen af svømmeklubben været igennem et klubudviklingsforløb med en ekstern konsulent fra SportHouse. I morgen onsdag d. 26. september afholdes det afsluttende møde med SportHouse med deltagelse af den ny-konstituerede bestyrelse.