Nyt fra bestyrelsen
 
27. november 2018: Bestyrelsesmøde  
 • Det er rigtig glædeligt, at der er flere forældre, som har meldt sig som medlemmer til de nye udvalg. Der er således kommet nye medlemmer i Sponsor-, Konkurrence- samt Frivillighed & Trivselsudvalget. Udvalgene er ikke helt komplette endnu, og der er stadig plads til flere forældrene i udvalgene. Skriv til Pernille Trøjgaard for at høre nærmere. 
 • Yderligere vil vi forsat opfordre alle forældrene til at uddanne sig til officials for at kunne hjælpe egne børn og klubben til svømmestævner. 
 • Klubben arbejder på at bliver mere digital, og vil således begynde at bruge bla digital afkrydsning i svømmeskolen. Som led i digitaliseringen bliver der også investeret i en bedre og hurtigere bredbåndsforbindelse, som både dækker svømmehallen og klublokalet. 
 • På det seneste bestyrelsesmøde blev det diskuteret om der kan ydes søskenderabat i forbindelse med træningslejre i konkurrenceafdelingen, et emne der har været til behandling tidligere. Bestyrelsen er enig om, at der ikke ydes søskenderabat dog er det altid muligt for svømmere at høre bestyrelsen om tilskud eller betaling i flere rater. 
 • Midt i november har Helsingør Svømmeklub været vært for kommunes Eliteidrætsråd og Idrætsråd i forbindelse med deres møder.
 
30. oktober 2018: Bestyrelsesmøde 
 • På aftenens bestyrelsesmøde blev kommissorierne for de enkelte udvalg godkendt af bestyrelsen.
 • Alle udvalg er konstitueret med formand, referent og kommunikationsansvarlig, og der har allerede været afholdt flere udvalgsmøder.
 • Der søges frivillige til flere af udvalgene, og der kommer snart mail ud til hele K-afdelingen, om hvilke udvalg der søges frivillige til. Er du interesseret i at deltage i et af udvalgene, henvender du dig til formanden for udvalget eller Pernille Trøjgaard.
 
25. september 2018: Konsituerende bestyrelsesmøde
 
Der er afholdt konstituerende bestyrelsesmøde i aften, og bestyrelsen er nu sammensat således:
 • Lars Heeno, Formand
 • Dorthe Hietala, Næstformand & kommunikationsansvarlig
 • Jack Skov, Økonomiansvarlig
 • Nikoline Juul, Referent
 • Pernille Trøjgaard, Referent
 • Henrik Bomholt, medlem
 • Lars Clausen, medlem 
 • Peter Wennecke, medlem
 • Henrik Munk, suppleant 
Bestyrelsesmøderne vil i denne periode afholdes den sidste tirsdag i måneden.

Udvalg
I forlængelse af konstitueringen blev bestyrelsesmedlemmerne fordelt i klubbens udvalg i jf. klubbens organisationsdiagram (se billede nedenfor). Alle udvalg kommer til at bestå af såvel bestyrelsesmedlemmer som ikke-bestyrelsesmedlemmer og de enkelte udvalg er derfor i gang med at rekruttere yderligere medlemmer til udvalgene. Alle der har lyst eller interesse i at hjælpe med stort eller småt i et udvalg er mere end velkommen til at henvende sig til det pågældende udvalg.
 
Helsingør Svømmeklubs organisation ser således ud:
 
De enkelte udvalg har foreløbigt denne sammensætning af personer (personer såvel i som uden for bestyrelsen):
 • Forretningsudvalg (fuldt besat): Lars Heeno, Dorthe Hietala, Jack Skov, Lars Clausen 
 • Konkurrenceudvalg: Lars Heeno, Dorthe Hietala, Henrik Munk
 • Stævneudvalg: Nikoline Juul, Peter Wennecke, André Thomsen 
 • Frivillighed & Trivsel: Pernille Trøjgaard, Henrik Bomholt, Lars Clausen 
 • Sponsorudvalg: Peter Wennecke, Pernille Trøjgaard, Henrik Bomholt 
 • H2O-Camp (fuldt besat): Jack Skov, Jeanne Houen, Trine Gudnitz 
 • IT-udvalg (fuldt besat): Lars Heeno, Thomas Allin, Finn Reinstrup 
Kommissorier for udvalgene
Er du nysgerrig på, hvad de enkelte udvalg er sat i verden til, så tag et kig på de foreløbige kommissorier for udvalgene. Kommissorierne er udarbejdet som en del af klubudviklingsforløbet og ligger klar til godkendelse af udvalgsmedlemmerne, som har mulighed for at sætte deres sidste fingeraftryk på kommissorierne inden de endeligt godkendes på næste bestyrelsesmøde.

Se de godkendte kommissorier under de enkelte udvalg, som du finder under 'Om Os => Organisation og udvalg'

Afslutning på klubudviklingsforløb
Siden april har bestyrelsen og ledelsen af svømmeklubben været igennem et klubudviklingsforløb med en ekstern konsulent fra SportHouse. I morgen onsdag d. 26. september afholdes det afsluttende møde med SportHouse med deltagelse af den ny-konstituerede bestyrelse.