Bestyrelse og frivillige

Helsingør Svømmeklub er en forening bestående af en frivillig bestyrelse, på 8 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Bestyrelsesmedlemmer bliver valgt for en periode på 2 år ad gangen, og suppleanter for 1 år ad gangen, på den årlige generalforsamling i september. Alle forældre hvis børn er medlemmer af Helsingør Svømmeklub kan stille op.

Derudover er der flere frivillige tilknyttet til Helsingør Svømmeklub. Det kan eksempelvis være hjælp til stævner, arrangementer mv. Hvis man er interesseret i at være frivillig i klubben, kontakt da kontoret på uafdelingen@svommeklubben.dk.