K1
 
Motto
Train to perform

Holdbeskrivelse
K1-holdet er Helsingør svømmeklubs hold for junior- og seniorsvømmere. Her er en beskrivelse af hvilke krav der skal være opfyldte for at kunne svømme på K1, samt hvad K1 står for og hvilke forventninger der er knyttet til rollen som svømmer på K1.

Antal svømmere
16-20 svømmere

Årgang
14+ år for damer og 15+ år for herrer.

Træningsmængde
Vandtræning 7-8 x 2 timer ugenligt
Landtræning 6-8 timer ugenligt

Svømmeteknisk
Alle stilarter udvikles forsat med focus påderes favorit discipline

Mål og forventninger
Individuelle mål prioriteres.

Overordnet stilles der krav om kvalifikation til de danske mesterskaber for at kunne være en del af K1.

  • Svømmeren forventes at udvise modenhed og rette indstilling ift personlig udvikling. 
  • Svømmeren skal sammen med træneren lave en ambitiøs udviklingsplan og planen skal opdateres løbende. 
  • Svømmeren introduceres på K1 til styrketræning.
  • Det forventes, at svømmeren deltager i planlagte stævner og træningslejre. 
  • Svømmeren forventes at udvise høj disciplin og herunder vilje til at opnå de ønskede mål. 
  • Det forventes svømmeren tilpasser sin dagligdag som eliteidrætsudøver i relation til søvn, restitution og ernæring.

Vision
Svømmerne danner grundlag for Helsingør Talent & Elite.

Alle svømmere forventes at fremgå som gode eksempler og rollemodeller, da alle repræsenterer Helsingør Svømmeklub, hvilket gælder både til træning og til stævner.

Alle svømmere bidrager positivt både sportsligt og socialt.

Det må forventes at svømmere som ikke lever op til kravene på K1-holdet må forlade holdet.


Midler
Klubben vil arbejde for de bedst mulige betingelser i form af trænere og faciliteter, for at K1 kan udvikles og forbedres samtidig med at der tages hensyn til svømmernes individuelle behov. Klubben vil sikre, at trænerne har det fornødne uddannelsesniveau i relation til svømning.


Sidst opdateret september 2018.