Målsætninger for konkurrenceafdelingen
2016-17 

 
Dette er en beskrivelse af Helsingør Svømmeklubs konkurrenceafdelings overordnede målsætning. Målsætningerne for de enkelte hold skal ses i sammenhæng med hinanden og alle målsætningerne evalueres årligt i august/september af cheftræneren og K-udvalget.
 
Vision
Klubben vil arbejde for en struktur og rammer således at klubbens forsatte udvikling sikres. Klubben vil arbejde henimod at få status som partnerklub udnævnt af Dansk Svømmeunion
 
Målsætning
Klubben vil etablere sig blandt de bedste klubber i Danmark og klubben har en vision om at udvikle sig til Danmarks bedste svømmeklub inden udgangen af 2024.
 
Midler
  • Klubben vil arbejde for de bedst mulige betingelser i form af trænere og faciliteter, for at Konkurrenceafdelingen kan udvikles og forbedres samtidig med at der tages hensyn til svømmernes individuelle behov.
  • Klubben vil sikre, at trænerne har det fornødne uddannelsesniveau i relation til svømning.
  • Klubben ønsker endvidere at fastholde og udvikle et miljø for de ældste svømmere, som gør, at de ønsker at forsætte svømning på eliteniveau.
  • Klubben vil bruge Dansk Svømmeunions retningslinjer mht. aldersrelateret træning samt ”Svømmeplan 2016” i det omfang det er muligt samt en anden af grundpillerne i disse handlingsplaner vil være klubbens ønske om at være i tråd med Dansk Svømmeunions pejlemærker frem mod 2024.
 
Hold struktur
Helsingør svømmeklub ønsker at udvikles som klub og målsætningerne skal bruges som støtte til dette lykkedes. 
Formålet med målsætningerne er at skabe så harmoniske hold som muligt med hensyn til alder, indstilling og personlige mål samt have en tydelig progression i klubben.

Svømmerens modenhed, både fysisk, mentalt og socialt bestemmer placering på holdene.

Antal niveauer: 5  
Antal svømmere: 100 +/- 10 stk.