Holdleder i Helsingør Svømmeklub

Hvert hold har som minimum 1 holdleder, som primært deltager som holdleder ved stævner. Ved stævnerne går holdlederen til holdledermødet, hvor de får praktiske informationer, sørger for frugtkassen, støtter (især de yngre) svømmerne og hjælper trænerne med at notere tider og andre opgaver som trænerne har brug for hjælp til.

På træningslejre deltager der også en eller flere holdledere afhængigt af, hvor mange svømmere der deltager. 
 
 
Holdledere på de respektive K-hold:
 
K1
Cäthe Bay-Smidt (Bayjuul@get2net.dk)
Dorthe Hietala (dorthe@hietala.net)
Nikoline Juul Nielsen (njn@plen.ku.dk)
Pernille Thorsen (pt@holtelaegehus.dk)
Peter Wennecke (peter@fmnet.dk
 
Junior 
Mads Snekkersten (kircksvej@stofanet.dk
 
Sprint
Holdleder mangler
 
K2
Bettina Martinsen betina.martinsen4@gmail.com
Morten Skjærbæk (morten.s@stofanet.dk)
Pernille Trøjgaard (ptrojgaard@hotmail.com)
 
K3
Bettina Martinsen betina.martinsen4@gmail.com 
Nikoline Juul Nielsen (njn@plen.ku.dk)
Pernille Thorsen (pt@holtelaegehus.dk)
Sys Havgaard (sys.havgaard@gmail.com)
 
Medley 1
Christina Rye Gefke (Ryegefke@mail.dk
Gitte Stausholm (status@live.dk
 
Oversigt over holdledere til de respektive stævner i 2018-19
 
Officials- og holdlederplan 2018-19 (Opdateret 13. september 2018)
 
 
Afregning af udlæg
 
Følgende skabelon skal bruges til Afregning af udlæg
 
Der er en frist på 10 dage for afregning af holdlederudgifter, det vil sige at udgiftsbilag/afregning skal afleveres senest 10 dage efter en aktivitet. Dette er af hensyn til at klubben hele tiden kan bevare overblikket over klubbens udgifter i forbindelse med stævner, mesterskaber og træningslejre.

Når udgiftsbilaget er udfyldt printes den ud og kommes i en kuvert sammen med alle bilag. Uden på kuverten skrives ”Til Misja”. Kuverten afleveres på kontoret eller til Misja hvis han er på kontoret, og er døren til kontoret lukket afleveres kuverten i brevsprækken i døren.

Vær opmærksom på, at der er fire udgiftskategorier i excel-filen og husk at skrive jeres navn og konto nr. på, da det ellers bliver lidt svært at udbetale jeres tilgodehavende.