Klik her for at oprette en profil
 
 
Helsingør Svømmeklub
 
 
Retningslinjer for deltagelse i stævner:
 
Det er træneren for den enkelte svømmers ansvar, at der for sæsonen bliver planlagt deltagelse til et passende antal stævner, det er så den enkelte svømmer udvikler sig, får udbytte af sin træning og stævneerfaring.
 
Det er træneren, der vurderer, hvor mange stævner den enkelte svømmer skal deltage i. Det kan variere fra svømmer til svømmer og fra hold til hold, hvor mange stævner der deltages i over en sæson.
 
Træneren tager højde for deltagelse i stævner med henblik på at opnå kravtider til relevante stævner.
 
 
Følgende krav skal være opfyldt i forbindelse med deltagelse i stævner:
  • Stævnets relevans skal godkendes af træneren. Dette skal ses i forhold til den øvrige sæsonplanlægning og den enkelte svømmers behov.
  • Der skal ved et hvert stævne med deltagelse af én eller flere svømmere være et passende antal trænere, dog minimum én træner og trænerrollen varetages af Helsingør Svømmeklubs trænerstab.
  • Det er træneren, der bestemmer, hvem der deltager i de enkelte stævner.
  • Planlægningen af de enkelte stævner skal gå via klubbens sædvanlige beslutningsveje, hvilket skal sikre optimal transport, indkvartering, bespisning og stævneafvikling.
  • Såfremt en svømmer eller forældre ønsker at arrangere deltagelse til et stævne for en eller flere svømmere, skal de ovenstående retningslinjer overholdes. Det er klubbens grundlæggende holdning, at forældre, med mindre de er ansat af klubben, ikke skal være trænere for deres egne eller andres børn, ligesom svømmerne som udgangspunkt ikke skal deltage i stævner uden en træner fra klubben.
  • Bestyrelsen træffer beslutning om evt. økonomiske tilskud fra klubben.
Svømmeudvalget,
Februar 2015