Velkommen til H2O-Camp

H2O-Camp er skolesvømning for Helsingør Kommunes 3. klasse elever (samt 4. og 5. klasser i skoleåret 2016/2017), hvor Helsingør Svømmeklub står for den daglige svømmeundervisning.

H20-Camp er udviklet som et intensivt læringsforløb på to gange en time om dagen i to camp forløb. Børnene bliver undervist dagligt i svømning, men også i livredning, strand- og badesikker, førstehjælp, kost og motion og meget andet. Eleverne vil på H2O-Camp også møde den Nordsjællandske Kystlivrednings Tjeneste og Helsingør Kommunes Beredskab.

Svømmeundervisningen på H2O-Camp

På H2O-Camp undervises eleverne i svømning af Helsingør Svømmeklubs trænere, som alle er uddannede svømmeinstruktører.

På H2O-Camp undervises der ikke i klassisk banesvømning, men derimod ud fra moderne svømnings principper om vandføling, kropskontrol og svømningens fire grundelementer balance, fremdrift, vejrtrækning og elementskifte. Kombinationen af disse elementer giver i længden de dygtigste svømmere.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til H2O-Camp eller til undervisningen er du altid velkommen til at kontakte leder af H2O-Camp Trine Gudnitz på telefon: 53 80 03 25 eller på mail: H2O-Camp@svommeklubben.dk

Svømmeinstruktørerne

                                  
                                         Frederik                     Emma                      Jonas                       Pernille                      Sofie
 
                                                                     
                                                                                         
                                                                        Kasper, svømmekonsulent       Trine, leder af H2O-Camp