Målsætning Junior-holdet

Motto:  Train and compete

Holdbeskrivelse: Junior-holdet er Helsingør svømmeklub hold for svømmere der endnu ikke er helt klar til K1, men er vokset ud af K2. Her er en beskrivelse af hvilke krav der skal være opfyldte for at kunne svømme på Junior, samt hvad Junior står for og hvilke forventninger der er knyttet til rollen som svømmer på Junior-holdet.

Antal svømmere: 12  svømmere, dog max periodevis op til 14 svømmere 

Årgang:  14+ år for damer og 15+ år for herrer. (juniorsvømmere)
  
Træningsmængde: Vandtræning 6-7 x 1½-2 timer ugentligt &  Landtræning 2-4 timer ugentligt

Svømmeteknisk: Alle stilarter udvikles forsat, men også deres favorit discipliner  udvikles forsat.

Mål og forventninger Det primære mål for Junior er, at have ambitionen om at klare kvalifikationskravet til DMJ og med ambitionen om oprykning til K1. Der forventes en mødeprocent på 80%.

 • Overordnet stilles der på sigt krav om kvalifikation til de øst-danske mesterskaber for at kunne være en del af Junior-holdet.
 •  Det forventes, at svømmeren deltager i planlagte stævner og træningslejre.
 • Gennem målsætningssamtaler vil svømmerne blive hjulpet med at få styr på egne mål og visioner.
 • Svømmeren skal sammen med træneren undervejs på Junior-holdet udarbejde personlige og ambitiøse mål.
 • Det forvemtes at svømmeren er bevidst om hvad det kræves at nå opnå oprykning til K1 og Elite.
 • Svømmeren introduceres på Junior-holdet til styrketræning.
 • Svømmeren forventes at udvise disciplin og herunder vilje til at opnå de ønskede mål.
 • Det forventes svømmeren indarbejder gode rutiner i sin dagligdag hvad angår søvn, restitution og ernæring.

Visioner

Svømmernes kvalifikationer som hold danner grundlag for rekruttering til K1-holdet. Svømmernes kvalifikationer som hold danner grundlag for at Helsingør Svømmeklub svømmer DMH i 1. division.
 • Alle svømmere forventes at fremgå som gode eksempler og rollemodeller, da alle repræsenterer Helsingør Svømmeklub, hvilket gælder både til træning og til stævner.
 • Alle svømmere bidrager positivt både sportsligt og socialt.
 • Oprykningskandidaterne til K1 skal have god erfaringer med nationale stævner og har over en længere periode vist højt engagement til den daglige træning, samt haft en positiv udvikling i stævne resultater.
 • Det må forventes at svømmere som ikke lever op til kravene på development-holdet  må forlade holdet.

Midler:  Klubben vil arbejde for de bedst mulige betingelser i form af trænere og faciliteter, for at K1 kan udvikles og forbedres samtidig med at der tages hensyn til svømmernes individuelle behov. Klubben vil sikre, at trænerne har det fornødne uddannelsesniveau i relation til svømning

 
Læs også de generelle målsætninger for konkurrenceafdelingen her: Målsætninger 2016-17