Kalender

Se alle Helsingør Svømmeklubs event og stævner.

Hold øje med nye arrangementer i svømmeskolen og på eliteplan.

Konkurrence
Svømmeskolen
Andet
Se hele kalenderen

Helsingør Svømmeklub takker for støtten til vores sponsorer

I Helsingør Svømmeklub kan alle lære at svømme på ét af vores mere end 200 undervisningshold. Vores konkurrenceafdeling er på vej mod toppen af dansk svømning, og vi samarbejder tæt med Team Danmark

Generalforsamling i Helsingør Svømmeklub

Bestyrelsen i Helsingør Svømmeklub indkalder hermed til ordinær generalforsamling, der bliver afholdt:

Onsdag d. 29. september 2021 kl. 20.00.

Generalforsamlingen vil blive afholdt i Helsingør Svømmeklubs klubhus på Borgmester P. Christensensvej

14, 3000 Helsingør. Dagsorden er som følger:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning om arbejdet i det forløbne år til godkendelse.

3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse samt godkendelse af budget og fastlæggelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår en kontingentstigning på kr. 100 pr. år for undervisningshold og en kontingentstigning på kr. 200 pr. år for konkurrencehold. Bestyrelsen foreslår, at kontingentstigningen træder i kraft fra sæsonen 2022/2023.

4. Beretning fra eventuelle udvalg.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Behandling af forslag fra bestyrelsen. Ingen forslag.

7. I ulige år, valg af formand.

8. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.

9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

10. Eventuelt

Det reviderede årsregnskab kan rekvireres ved indlevering af frankeret svarkuvert til bestyrelsen, Borgmester P. Christensensvej 14, Postbox 358, 3000 Helsingør, eller ved fremsendelse af e-mail til bestyrelsen på e-mailadressen bestyrelsen@svommeklubben.dk.

Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet under punkt 5 i dagsordenen, skal ifølge vedtægterne, være indgivet skriftligt til bestyrelsen, enten pr. almindelig post til adressen Borgmester P. Christensensvej 14, Postbox 358, 3000 Helsingør, eller ved fremsendelse af e-mail til bestyrelsen på e-mailadressen bestyrelsen@svommeklubben.dk. Forslag skal under alle omstændigheder være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen afholdelse. Forslag kan stilles af alle, der er stemmeberettigede i henhold til vedtægterne. På forslaget skal forslagsgivers navn være angivet.

Eventuelt indkomne forslag kan rekvireres ved indlevering af frankeret svarkuvert hos bestyrelsen, Borgmester P. Christensensvej 14, Postbox 358, 3000 Helsingør, eller ved fremsendelse af e-mail til bestyrelsen på e-mailadressen bestyrelsen@svommeklubben.dk. Anmodning om udlevering af eventuelt indkomne forslag vil tidligst blive behandlet 7 dage før generalforsamlingen.

Helsingør Svømmeklub

Borgmester P. Christensens Vej 14

3000 Helsingør

 

 

42 75 22 29