Fripas & rabat


Har du problemer med at betale kontingent til et hold, et event eller en camp?

Svømmeklubben kan hjælpe med at søge kontingentstøtte til børn og familier der af økonomiske årsager ikke selv kan betale. 

Svømmeklubben har også mulighed for at søge kontingentstøtte til flygtninge, udsatte, overvægtige og børn med sociale og sundhedsmæssige problemstillinger.


Bemærk at du både kan søge om hjælp til svømmehold og svømme camps. 

Hvis du har brug for støtte, kan du kontakte os på mail: kontor@svommeklubben.dk eller tlf. 42752229

Vores sponsorer