K2: Årgangsgruppe 1 og 2
 

Holdbeskrivelse

K2-holdet er Helsingør svømmeklubs hold for årgangssvømmere. Som udgangspunkt er træningen på K2 baseret på 400 IM. Dette skal sikre, at svømmerne har de bedste muligheder for sidenhen at specialisere sig, men samtidig også have andre muligheder end blot at svømme en stilart og distance. Svømmerne skal lære at tage ansvar for egen svømning. Det betyder, at de skal lære, hvad konsekvenserne er af de valg de tager. Samtidig skal de undervises i, hvorfor de træner som de gør.

 

Antal svømmere

20-22 svømmere

 

Årgang

13+ år for damer og herrer. 

 

Træningsmængde

Vandtræning 6-8 x 1½-2 timer ugentligt
Landtræning 2-4 timer ugentligt

 

Mål og forventninger

Det primære mål for K2 er, at svømmerne udvikler deres aerobe kapacitet og samtidig forbedrer teknikken. På K2 er det målsætningen, at svømmerne har højt årgangsniveau, og at svømmerne stræber efter at komme på K1.

 

Teknisk fokus i vand

Der er fokus på alle fire stilarter, dog kan der begynde at ske en specialisering frem mod DÅM. På K2 er finpudsning af teknik det primære tekniske fokus. Det er både i forhold til stilarterne, starter og vendinger. Træningen på K2 er ganske fysisk fokuseret. Der svømmes længere distancer ved jævn og lidt hurtigere hastigheder. Den aerobe kapacitet skal udvikles, man kan sige, at det er på K2 at udbygningen af motoren for alvor tager fat. Svømmerne skal stifte bekendtskab med anaerob træning.

 

Fokus på land

Det er et alsidigt fokus i træningen på land. Træningen på land indeholder leg, makkerøvelser, coretræning, koordinationsøvelser, bevægelighedstræning, smidighedstræning, styrkeøvelser med egen kropsvægt og elastik, spring og decideret styrketræning

 

Grundlaget for fokuseringen

Svømmerne på K2, er oftest midt puberteten. Det betyder, at der skal arbejdes meget med den aerobe kapacitet. Da svømmerne i denne periode af deres liv vokser meget, kan det være svært for svømmerne at overkomme alt for store tekniske ændringer, rent motorisk. Teknikken skal dog vedligeholdes og finpudses.

 

Kriterier for oprykning til K1

Oprykningen til K1 er et skøn som trænerne på K1 laver i samarbejde med trænerne på K2. Det der skønnes, er svømmerens udviklingspotentiale på baggrund af en helhedsvurdering af svømmeren. Heri indgår alder, tekniske niveau, kropsbygning/fysiologiske udvikling, indstilling til træning og arbejde med personlig forbedring, præstationsniveau til træning og stævner.

 

Hvilke stævner

Klubmesterskab/Sponsorstævne/Invitationsstævner/ Nationale Mesterskaber/Internationale stævner


Sidst opdateret july 2023.

Vores sponsorer