Kalender

Se alle Helsingør Svømmeklubs event og stævner.

Hold øje med nye arrangementer i svømmeskolen og på eliteplan.

Konkurrence
Svømmeskolen
Andet
Se hele kalenderen

Helsingør Svømmeklub takker for støtten til vores sponsorer

I Helsingør Svømmeklub kan alle lære at svømme på ét af vores mere end 200 undervisningshold. Vores konkurrenceafdeling er på vej mod toppen af dansk svømning, og vi samarbejder tæt med Team Danmark

 

Holdleder i Helsingør Svømmeklub

 

Alle hold fra Talent og opefter har holdledere tilknyttet, som primært deltager som holdleder ved stævner. Ved stævnerne går holdlederen til holdledermødet, hvor de får praktiske informationer, støtter de alleryngste svømmerne og hjælper trænerne med at notere tider og andre opgaver, som trænerne har brug for hjælp til.

I forbindelse med mesterskaber hjælper holdlederen også med ekstra mad til svømmerne, hvis der er behov for det, samt hjælper trænerne med afmeldinger til finaleafsnit mv.

På træningslejre deltager der også et antal holdledere afhængigt af, hvor mange svømmere der er afsted.

I starten af sæsonen afholdes et holdledermøde for alle holdledere, hvor stævnerne bliver fordelt således at der er sat holdledere på så mange stævner som muligt fra sæsonstart. Holdlederplanen opdateres i løbet af sæsonen, og ellers er det op til holdlederne at bytte holdlederposterne indbyrdes.
 
 
Holdledere på de respektive K-hold:
 
K1
Nikoline Juul Nielsen (njn@plen.ku.dk)
Pernille Trøjgaard (ptrojgaard@hotmail.com)
Pernille Thorsen (pthorsen@dadlnet.dk)
Cäthe Bay-Smidt (cathejbs@icloud.com.)
Susanne Nickelsen (Nickelsen1212@mail.com)
 
K2
Pernille Thorsen (pthorsen@dadlnet.dk)
Maria Kanstrup (Mariakanstrup@yahoo.com)
Gitte Stausholm (staush@live.dk)  
Sys Havgaard (sys.havgaard@gmail.com)
Nikoline Juul Nielsen (njn@plen.ku.dk)
Angela Ritt (angelaritt@gmail.com)

HS Mariners
Morten Skjærbæk (morten.s@stofanet.dk)
 
K3
Christina Rye Gefke (Ryegefke@mail.dk)
Marie-Louise Andersen (marielouisesa2015@gmail.com)
Maria Baasch (mariabaasch@gmail.com)
 
Talent
Angela Ritt (angelaritt@gmail.com)
Betina Martinsen (Betina.martinsen4@gmail.com
Maria Kanstrup (Mariakanstrup@yahoo.com
 
 
 
Afregning af udlæg
 
Følgende skabelon skal bruges til Afregning af udlæg
 
Der er en frist på 10 dage for afregning af holdlederudgifter, det vil sige at udgiftsbilag/afregning skal afleveres senest 10 dage efter en aktivitet. Dette er af hensyn til at klubben hele tiden kan bevare overblikket over klubbens udgifter i forbindelse med stævner, mesterskaber og træningslejre.

Når udgiftsbilaget er udfyldt printes den ud og kommes i en kuvert sammen med alle bilag. Uden på kuverten skrives ”Til kontoret”. Kuverten afleveres på kontoret, og er døren til kontoret lukket afleveres kuverten i brevsprækken i døren.

Vær opmærksom på, at der er fire udgiftskategorier i excel-filen og husk at skrive jeres navn og konto nr. på, da det ellers bliver lidt svært at udbetale jeres tilgodehavende.

Kørselsudgifter: Klubben dækker den faktiske udgift til benzin og til broafgift (begge dokumenteret i form af kvittering) - til officials og til forældre, som fylder bilen op med svømmere. Det er en forudsætning, at der medtages svømmere, som har brug for transport, i det omfang at der er overskydende plads i bilen. Bemærk dette gælder kun særlige mesterskaber og stævner på Fyn/Jylland. 
 
 
Holdlederens ABC
i Helsingør Svømmeklub


Før et stævne

Tilmeldinger

Trænerne sørger for svømmernes tilmeldinger til stævner, og når den samlede tilmeldingsliste for Helsingør er sendt til stævneafholderen via svømmetider. 

Under stævnet
Lige før stævnestart er der et holdledermøde, som holdlederen altid deltager i. Holdledermødet er næsten altid 1,5 time før start. Ved danske mesterskaber afholdes der teknisk møde aftenen før mesterskabet starter. Efter holdledermødet eller teknisk møde giver holdlederen svømmerne og træneren relevant informationer fra mødet.

Under stævnet bistår holdlederen træneren og hjælper svømmerne, bl.a. de små svømmere med at komme rettidigt til start. Som holdleder må du også meget gerne tage fotos, eller bede andre forældre tage fotos og derefter sende dem til klubbens kommunikationsansvarlige (fx Pernille Trøjgaard), så de kan lægges på facebook/instagram. Ved mesterskaber må der også gerne skrives en notits til klubbens hjemmeside og profiler på sociale medier, dette aftales nærmere med klubbens kommunikationsansvarlige.

Efter stævnet
Efter stævnet skal holdlederen udfylde aktivitetsregnskab jvf. ovenstående omkring afregning af evt. udlæg.
 

Helsingør Svømmeklub

Borgmester P. Christensens Vej 14

3000 Helsingør

 

 

42 75 22 29