Kalender

Se alle Helsingør Svømmeklubs event og stævner.

Hold øje med nye arrangementer i svømmeskolen og på eliteplan.

Konkurrence
Svømmeskolen
Andet
Se hele kalenderen

Helsingør Svømmeklub takker for støtten til vores sponsorer

I Helsingør Svømmeklub kan alle lære at svømme på ét af vores mere end 200 undervisningshold. Vores konkurrenceafdeling er på vej mod toppen af dansk svømning, og vi samarbejder tæt med Team Danmark

 
 
 
Generel Målsætning for Konkurrenceafdelingen

Beskrivelse
Dette er en beskrivelse af Helsingør Svømmeklubs konkurrenceafdelings overordnede målsætning.

Målsætningerne for de enkelte hold skal ses i sammenhæng med hinanden og alle målsætningerne evalueres årligt i midten af sæsonen af cheftræneren og K-udvalget.

Visioner
Klubben vil arbejde for en struktur og rammer således at klubbens forsatte udvikling sikres i hentil klubbens strategiplan.

Klubben arbejder som partnerskabsklub under dansk svømmeunion med de formulerede indsatspunkter som en del af satsningsidrætterne i Team Danmark ordningen med Helsingør Kommunne, samt fastholde status som partnerskabsklub.

Målsætning
Klubben vil etablere sig blandt de bedste klubber i Danmark og klubben har en vision om at udvikle sig til Danmarks bedste svømmeklub inden udgangen af 2024 med egne internationale svømmere.

Midler
Klubben vil arbejde for de bedst mulige betingelser i form af trænere og faciliteter, for at Konkurrenceafdelingen kan udvikles og forbedres samtidig med at der tages hensyn til svømmernes individuelle behov.

Klubben vil sikre, at trænerne har det fornødne uddannelsesniveau i relation til svømning.

Klubben ønsker endvidere at fastholde og udvikle et miljø for de ældste svømmere, som gør, at de ønsker at forsætte svømning på eliteniveau.
Klubben vil gøre brug af Dansk Svømmeunions retningslinjer mht. aldersrelateret træningskoncept samt dansk svømmeunions formulerede ’Sportslig strategi og handleplan for dansk svømmesport’ ”FRA STOLTE RESULTATER TIL NYE FÆLLES AMBITIONER” .

Holdstruktur
Helsingør svømmeklub ønsker at udvikles som klub og målsætningerne skal bruges som støtte til dette lykkedes.

Formålet med målsætningerne er at skabe så harmoniske hold som muligt med hensyn til alder, indstilling og personlige mål samt have en tydelig progression i klubben.

I Helsingør svømmeklub er den tekniske svømningen i focus og vi arbejder målrettet med dette på alle niveauer

Svømmerens modenhed, både fysisk, mentalt og socialt bestemmer placering på holdene.


Antal niveauer
6

Antal svømmere
150 +/- 10 stk.

Helsingør Svømmeklub

Borgmester P. Christensens Vej 14

3000 Helsingør

 

 

42 75 22 29