Vi behøver heldigvis ikke rejse til Mars for at finde svømme-vand!

05-03-2024

   

 

 

 

 

Kære svømmere og forældre     

Som I alle ved,  lukker vores svømmehal og skal renoveres fra maj til september. Det bliver en periode med mange udfordringer, som vi skal arbejde sammen for at løse.

 

PRIORITERINGER

K-udvalget og cheftræneren har arbejdet målrettet med at sikre de bedst mulige træningsforhold for alle vores svømmere i k-afdelingen. 

Overordnet set er vi klar over, at nogen vil have svært ved at deltage i alle træninger pga. transport, ændrede træningstider osv. Det har vi fuld forståelse for, og derfor har det været vigtigt for os at der også bliver fokus på dryland-træning, som vil kunne afholdes i vores nærområde. Derudover vil trænerne bestræbe sig på at lave et varieret tilbud så både fysisk træning og socialt samvær bliver prioriteret. 

 

I den proces har vi prioriteret som følger:

  1. At sikre vandtid og træningsfaciliteter uden ekstra omkostninger for klubben, forældre og svømmere (dog undtaget udgifter til transport)

  2. At træningsfaciliteterne ligger så tæt på Helsingør som muligt, for at holde udgifterne og tidsforbruget til transport så langt nede som muligt

  3. At sikre alle K-hold et tilfredsstillende træningsniveau set i lyset af planlagte stævner/mesterskaber og evt. udtagelse til internationale stævner

  4. At sikre opretholdelsen af socialt samvær på de enkelte hold ved at opprioritere dryland-træning

  5. At sikre at træningerne så vidt muligt afholdes så tæt på de tidspunkter som holdene normalt træner, hvor det er muligt. 

 

TRÆNINGSNIVEAUER

Som udgangspunkt skal holdene forvente følgende træningsniveau i maj og juni. Vandtiderne vil for K2 og K1 også inkludere morgentræning

K1: 5 svøm og 3-4 land/styrke
K2: 3 svøm og 3-4 land/styrke
K3: 2 svøm og 2-3 land
K4: 2 svøm og 1-2 land

 

Finder vi flere vandtider inden for en rimelig afstand vil planen selvfølgelig blive justeret. Når vi har de sidste aftaler på plads, kommer der en overordnet træningsplan for de enkelte hold. Der må forventes at der kan ske ændringer fra uge til uge som vi kommunikerer så hurtigt som muligt. 

Hvis det viser sig umuligt at dække behov via ovennævnte aftaler er det stadig en mulighed at købe vandtid i flere klubber eller i den offentlige åbningstid. 

Ved behov for ekstraordinær forberedelse til stævner/udtagelseskrav for en eller flere svømmere passer trænere selvfølgelig det ind i planerne. Dog må det forventes at, der kan blive tale om en mindre egenbetaling (entre i svømmehal + transport). Ekstra træning vil så vidt muligt være åben for de øvrige svømmere på samme hold/niveau

 

TRÆNINGSSTEDER

Pt. er følgende byer/områder i spil - i varierende grad til vores træning. Det samlede puslespil er endnu i proces og vi er i dialog med flere klubber / lokaliteter, hvis nedenstående ikke går igennem.  

Ud over ovenstående er vi i dialog med Actic Simhallsbadet, Helsingborg, som driver et 25 m bassin. Vi arbejder på muligheden for en trænings/hygge-lørdag, hvor vi sammen tager færgen, har to træningspas med hyggeaktiviteter mellem de to træninger. Mere om det senere.  

 

STYRKETRÆNING / DRYLAND

Vi er forhandlinger med flere fitness-centre om tilbud således styrketræning kan forsætte med normalt niveau hen over sommeren. Samtidigt arbejder vi på at samme  styrketræningsløsning også kan dække efter sommerferien og gennem hele perioden hvor vore egne faciliteter er lukket ned.

I forhold til dryland-træningen vil den kunne være både uden- og indendørs. Det kan være i multiparken, på atletikanlægget eller i en kommunal hal. Bliver det varmt i vejret vil vi også træne i havet og på stranden.

Trænerne for de enkelte hold vil i samarbejde med Per og Tamás lave ugeplaner for hvert hold. Kommunikation bliver på de respektive holds kommunikationskanaler. 

 

DET VIDERE FORLØB

Vi forventer at den overordnede og detaljerede plan kan kommunikeres medio april. Såfremt I har spørgsmål inden da er man mere end velkommen til at kontakte k-udvalget eller Per pr. mail. (Husk Per er på fødselsdags-ferie i den næste uge).

 

Medio april inviterer vi til forældremøder for de enkelte hold, hvor de endelige planer og kommunikation bliver aftalt. Her vil der også være mulighed for at aftale fælleskørsel - som ikke bliver koordineret af k-udvalget.

 

De bedste hilsner

Trænere og K-udvalg


Vores sponsorer