Kalender

Se alle Helsingør Svømmeklubs event og stævner.

Hold øje med nye arrangementer i svømmeskolen og på eliteplan.

Konkurrence
Svømmeskolen
Andet
Se hele kalenderen

Helsingør Svømmeklub takker for støtten til vores sponsorer

I Helsingør Svømmeklub kan alle lære at svømme på ét af vores mere end 200 undervisningshold. Vores konkurrenceafdeling er på vej mod toppen af dansk svømning, og vi samarbejder tæt med Team Danmark

Officialliste
 
 
Official i Helsingør Svømmeklub

Til forskel fra andre sportsgrene som f.eks. håndbold og fodbold, hvor der skal bruges et minimalt antal dommere/officials, skal der for at afvikle et svømmestævne bruges op til 25 officials (dommere, tidtagere og forældre). Det er derfor en rigtig vigtigt, at alle forældre hjælper med at byde ind på de roller klubben skal bemande, ved aktivt at gå ind i klubben og uddanne sig til official.

Når klubben deltager i stævner og mesterskaber skal vi ikke blot stille med svømmere, men også med officials. Der er oftest krav om, at klubben stiller med et vist antal tidtagere og et vist antal vende-/sidedommere alt efter, hvor mange starter klubben er tilmeldt til. 
 
Man kan som forældre/voksen få forskellige uddannelser indenfor Dansk Svømmeunion, som er nødvendige for at klubben kan deltage i stævner. Uddannelserne gennemføres via klubben, og uddannelsen til officials betales selvfølgelig af klubben. Din investering er din fritid, og det er en god måde at opleve svømmesporten og dit barn i aktion på. Ud over at lære rigtigt meget om svømning får du også en god kontakt til de øvrige svømmere, øvrige forældre og ikke mindst trænerne i klubben.
Første trin for en official, er uddannelsen som tidtager. Der kræves ikke nogen særlig viden om svømning for at blive tidtager, så her kan alle være med. Der findes følgende moduler for uddannelse af officials:
  • Modul 1: Tidtager
  • Modul 2: Mål-/bane-/vendedommer
  • Modul 3: Starter
  • Modul 4: Ledende måldommer & tidtager
  • Modul 5: Speaker
  • Modul 6: Stævnesekretær
  • Modul 7: Overdommer
Til hvert stævne klubben deltager i, skal klubben stille med et vist antal officials, og derfor er det utrolig vigtigt for klubben at have mange officials at trække på. Hvis klubben ikke kan stille med det nødvendige antal officials, især til mesterskaber under Dansk Svømmeunion, vil klubben få en bøde på 1000,- kr. pr. manglende official pr. stævneafsnit.
 
I Helsingør Svømmeklub vil vi gerne have, at mindst én af forældrene for hver svømmer, vi har i konkurrenceafdelingen, tager en uddannelse som tidtager (Modul 1). Dette gælder fra svømmeren starter på Medley 1 holdet. Ud af de tidtagere vi har, skal hver anden tage Modul 2 inden for et års tid dog senest, når svømmeren rykker op på K2. Fra K2 og skal mindst én forælder per svømmer have Modul 2.
 
Ønsker du officials uddannelse eller har du bare generelle spørgsmål vedr. officials, kan du altid kontakte officials@svommeklubben.dk.
 
Officialplan 2021/22
Official og holdleder liste (Opdateret 10. oktober 2021)
 
Læs gerne svømmereglerne, de kan være gode at have kendskab til:
 
Afregning af udlæg som official
 
Det er sjældent at der er udgifter forbundet med at være official, og det er som regel kun i forbindelse med stævner uden for Sjælland at det kommer på tale.
 
Følgende skabelon skal bruges til Afregning af udlæg
 
Der er en frist på 10 dage for afregning af holdlederudgifter, det vil sige at udgiftsbilag/afregning skal afleveres senest 10 dage efter en aktivitet. Dette er af hensyn til at klubben hele tiden kan bevare overblikket over klubbens udgifter i forbindelse med stævner, mesterskaber og træningslejre.

Når udgiftsbilaget er udfyldt printes den ud og kommes i en kuvert sammen med alle bilag. Uden på kuverten skrives ”Til Misja”. Kuverten afleveres på kontoret eller til Misja hvis han er på kontoret, og er døren til kontoret lukket afleveres kuverten i brevsprækken i døren.

Vær opmærksom på, at der er fire udgiftskategorier i excel-filen og husk at skrive jeres navn og konto nr. på, da det ellers bliver lidt svært at udbetale jeres tilgodehavende.
 
 

Helsingør Svømmeklub

Borgmester P. Christensens Vej 14

3000 Helsingør

 

 

42 75 22 29