Vores hold

 

I Helsingør Svømmeklub er det muligt at gå til svømning "fra vugge til grav".

 

- I varmtvandsbassinet tilbyder vi svømning for småbørn med forældre i alderen 0-4 år samt voksen vandtilvænning.

- Vores Svømmeskole henvender sig til børn mellem 3 og 13 år. 

- I vores ungdoms- og voksenafdeling finder du en bred vifte er forskellige holdtyper, heriblandt voksen crawl, aqua gym, teenage svømning, aqua action og meget andet. 

 

Læs mere om de forskellige hold nedenfor og tilmelde dig hold HER

 

Baby- og småbørnshold i varmtvandsbassin (0-4 år)

For børn op til 4 år har vi hold i varmtvandsbassin, hvor hvert barn har én ledsager/forælder med i vandet ved undervisningen. Her er det barnets alder, der er afgørende for valget af holdtype. Alle hold har 30 min. undervisning pr. uge.

Musling 0-1 år

Du kan starte til babysvømning med dit barn, fra barnet er 6 uger, hvis det har en lægt navle og vejer mindst 4 kg. Alle vores musling babysvømning hold kører som kortere barselsforløb af ca. 3 måneders varighed.

På musling holdene tager vi udgangspunkt i det enkelte barn og dennes ledsager og relationen mellem barn og voksen er det væsentligste. Vi skal gennem sanglege og øvelser opleve vandets unikke muligheder og der fokuseres på tryghed i vandet, vandglæde og udviklingen af barnets motorik.

Skildpadde 1-2 år

På skildpadde holdene har vi fortsat fokus på relationen mellem barn og ledsager.

Gennem leg tager vi på opdagelse i vandet og bruger bassinet som vores helt egen legeplads. Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn, og tilpasser svømningen til barnets behov og udvikling. På skildpadde holdene begynder vi at svømme, dykke og hoppe i vandet.

Søstjerne 2-3 år

På søstjerne holdene er børnene klar til lidt flere udfordringer i vandet.  Med udgangspunkt i relationen mellem barn og voksen, begynder vi nu også at bevæge os selvstændigt i vandet. På søstjerne holdene er der således lidt mere fart over feltet og vi hopper, synger og svømmer selv og sammen med holdets øvrige deltagere.

Pingvin 3-4 år

På pingvin holdene har vi fokus på tryghed og vandglæde. Vi begynder at svømme og skal øve os på forskellige basisfærdigheder i vandet. Indlæringen sker gennem leg og sjove øvelser i vandet.  På pingvin holdene trænes blandt andet balance, dykning, grovmotorisk svømning samt selvredning.

 

Svømmeskolehold (3-12 år)

Vores svømmeskole for børn er opbygget omkring 4 grundlæggende holdniveauer fra 1 til 4, hvor der på de fleste niveauer er 2 aldersgrupper. For niveau 1 er der desuden hold med mulighed for fortsat at have en ledsager/forælder med i vandet ligesom på småbørnsholdene. Alle hold har 30 min. undervisning pr. uge.

Niveau 1 (pingvin og sæl) har fokus på grundlæggende tryghed i vandet og er det oplagte sted at starte, hvis du ikke allerede er så tryg i vandet at du kan dykke under vandet og flyde uden hjælpemidler så småt allerede svømme på egen hånd.

Niveau 2 (delfin) har fokus på den begyndende svømmeindlæring. For at kunne udføre og tage del i de relevante svømmeøvelser er det en forudsætning, at man kan dykke og få hovedet under vandet samt flyde på både maven og ryggen uden hjælpemidler, når man starter på delfin hold.

Niveau 3 (haj) har fokus på at udvikle de mere tekniske svømmefærdigheder og blive mere alsidige i vandet. Ud over svømning er der således fokus på bl.a. at kunne dykke mindst 2m ned under vandet og lave hovedspring. Undervisning foregår oftest på dybt vand, hvor børnene ikke kan bunde, så det er en forudsætning at man er klar til dette, når man starter på haj hold.

Niveau 4 (spækhugger) har fokus på at blive en komplet svømmer. Her suppleres svømmestilarterne crawl og rygcrawl således med brystsvømning og butterfly, ligesom der indgår mere alsidige og krævende øvelser i undervisningen for at udvide færdighederne inden for vejrtrækning, dykning, udspring og livredning.

 

Svømmeskolehold med ledsager (3-6 år)

Pingvin 3-5 år

Niveau 1

På pingvin hold er du sammen med dit barn i vandet. I undervisningen er der fokus på tryghed og vandglæde. Vi begynder at svømme og skal gennem sæsonen øve os på forskellige basisfærdigheder i vandet. Indlæringen sker gennem leg og sjove øvelser i vandet. På pingvinholdet trænes blandt andet balance, dykning, grovmotoriks svømning samt selvredning.

Efter pingvin har du mulighed for at fortsætte på enten sæl- eller delfinhold afhængigt af din alder og dine færdigheder i vandet.

Sæl m. ledsager 4-6 år

Niveau 1

På sæl med ledsager er du fortsat sammen med dit barn i vandet. Undervisningen har ligesom for pingvin fokus på tryghed og vandglæde men tilrettelægges efter at børnene er lidt større og mere selvstændige. Indlæringen sker gennem leg og sjove øvelser i vandet men med en større grad af selvstændighed fra børnenes side. På sæl med ledsager trænes blandt andet balance, dykning, grovmotoriks svømning samt selvredning.

Efter sæl med ledsager kan du fortsætte på sæl hold uden ledsager el. delfin, som er niveau 2, afhængigt af dine færdigheder i vandet.

 

Svømmeskolehold uden ledsager (4-12 år)

Sæl

4-6 år / 7 år+

Niveau 1

Sæl holdene er vores begynder hold og der er fokus på tryghed og vandglæde, som er en forudsætning for den gode svømmestart og den fremtidige svømmeindlæring. På sæl holdene får vi kendskab til vandets forskellige fremdriftsmuligheder, grovmotorisk svømning, dykning og selvredning.

Efter sæl kan du forsætte på delfin, som er niveau 2.

Delfin

5-7 år / 8 år+

Niveau 2

På delfin holdene starter den egentlige svømmeindlæring og deltagerne har typisk gået til svømning minimum 1 år og er trygge ved at få hovedet under vand og kan flyde uden hjælpemidler. Undervisningen fokuserer på at udforske vandets unikke muligheder og træner kropskontrol og vandfølelse, som er en forudsætning for at blive en dygtig svømmer. Der øves crawl og rygcrawl svømning samt laves kolbøtter og hentes ting op fra bunden.

Efter delfin kan du forsætte på haj, som er niveau 3.

Haj

6-8 år / 9 år+

Niveau 3

Haj holdene fokuserer på at udvikle de svømmetekniske færdigheder og deltagerne har typisk gået til svømning 2 eller flere sæsoner og har de grundlæggende svømmefærdigheder på plads, ligesom de er trygge ved at være på dybt vand. På haj holdene forsættes udviklingen af fornemmelse for vandet og mulighederne for fremdrift. Der trænes crawl og rygcrawl med et større fokus på finmotorikken og vejrtrækningen, ligesom der kommer flere og mere motorisk udfordrende vandaktiviteter.

Efter haj kan du forsætte på spækhugger, som er niveau 4.

Spækhugger

7 år+

Niveau 4

Spækhugger holdene er svømmeskolens sidste niveau og der fokuseres her på at blive en komplet svømmer. Deltagerne har typisk gået til svømning mindst 3 sæsoner og kan svømme flere baner i både crawl og rygcrawl. Undervisningen fokuserer på at udvide svømmefærdighederne med stilarterne brystsvømning og butterfly, ligesom teknikken i crawl og rygcrawl finpudses. Der øves desuden også livredning, hovedspring, dykning og meget andet.

Efter spækhugger kan du forsætte på et af vores mange ungdomshold.

 

Specialhold – børn med særlige behov

Jump4Fun

 

Jump4fun er et specialudviklet hold til børn og unge mellem 6 og 16 år. Jump4Fun er et landsdækkende foreningstilbud for børn og unge med forskellige udfordringer. Vi samarbejder med kommunen, sundhedsplejen, DGI, børn og forældre om at skabe bevægelsesglæde for børn og unge der kæmper med overvægt, er motionsuvante eller har andre udfordringer der gør, at de ikke har fundet sin plads i det traditionelle foreningsliv.

På Jump4Fun har vi det sjovt samtidig med, at vi dyrker motion. Vi fokuserer på bevægelsesglæde, godt kammeratskab og fællesskabsfølelse.Holdet er oprettet i samarbejde med DGI og støttes af Helsingør Kommune. Har du lyst til at høre mere om holdet eller komme til en prøvetime, så kontakt os på uafdelingen@svommeklubben.dk / 42 75 22 29 eller tag fat i DGI’s Foreningsguide Tina Devald på Tina.Devald@dgi.dk / 24 78 67 45.

Specialhold

ADHD, autisme ol. særlige behov

Specialholdene er for børn med særlige behov pga. f.eks. ADHD, autisme el. lign. diagnoser, som kræver lidt ekstra hjælp, ro og plads omkring undervisningen for at blive trygge ved og i vandet.

Der vil blive lagt vægt på, at børnene bliver fortrolige med vandet, samtidig med at der er plads til leg og at tage svømmeindlæringen i eget tempo. 

Undervisningen er i stor udstrækning individuel og der vil være omkring 5 svømmere til én erfaren træner og én hjælpetræner. Du er velkommen på holdet uanset dit svømme niveau. 

Hvis dit barn har særlige behov, der falder uden for ovenstående og vil have svært ved at indgå på et hold, selv om holdet er lille, så kontakt klubbens kontor på uafdelingen@svommeklubben.dk / 42 75 22 29.

 

Ungdomshold (9-18 år)

For tweens og teenagere har vi en række forskellige hold. Fælles for dem alle er, at det sociale er i fokus, samtidig med at der fortsat er fokus på at udvikle færdighederne i vandet på forskellig vis. Holdene har forskellige mål og fokusområder for undervisningen og aktiviteterne, så alle kan finde et hold der passer til deres evner og ønsker.

Store Begyndere

11-15 år

Store begyndere er for store skolebørn, som ikke har lært at svømme. Holdet svømmer, hvor man kan bunde, og målet er at få dig godt i gang med svømningen og opnå grundlæggende svømmefærdigheder på et niveau, så du kan komme videre på enten spækhugger, super øvede, aqua action el. teenage hold. Som for alle svømmeskole hold svømmes der 30 min. pr. uge.

Super Øvede

8-14 år

Som super øvede svømmer har du gennemført et spækhugger hold og vi arbejder videre med finpudsning af de fire svømmestilarter samt vendinger, startspring, bjærgning og livredning. Holdet er for dig, som elsker at svømme og gerne vil blive ved med at udvikle dine færdigheder i vandet. Der svømmes 30 minutter pr. uge på 25m baner.

Øvede Distance

9-14 år

Som øvede distance svømmer har du gennemført et spækhugger hold og ønsker at svømme længere. Du kan lide svømning som motionsform og ønsker at svømme baner. Træningen har fokus på finpudsning af svømmeteknikken, vendinger og hovedspring. På holdet får vi også pulsen op, således at konditionen udvikles. Der svømmes en time pr. uge på 25m baner.

Teenage

12-18 år

På teenage holdet kommer du typisk en øvet svømmer og vil gerne udfordres mere og anderledes end på de gængse svømmehold. Svømningen bruges som motionsform og der svømmes baner og teknikken bliver finpudset, men pulsen kommer også op på anden vis med andre aktiviteter og øvelser i vandet. Der spilles vandpolo, laves udspring og trænes livredning. Vi bruger således vandet som en stor legeplads og træningsbane. Holdet er et godt alternativ til dig, som er glad for vandet men ønsker en legende og anderledes tilgang til at være i vandet og hvor det sociale er i højsædet.  Der svømmes 30 min. pr. uge på 25m baner.

Teenage + Styrke

12-18 år

Teenage + Styrke har svømmetræning sammen med Teenage holdet men har derudover 45 min. træningen i klubbens styrketræningslokale før svømningen. Ved styrketræningen er der fokus på at lære basis øvelser som styrker hele kroppen. Vi træner til musik med egen kropsvægt og lette vægte og får sved på panden og pulsen op. I styrketræningen indgår elementer af både klassisk styrketræning og crossfit. Efter styrketræningen svømmes der 30 min., således svømmeteknikken fortsat udvikles og der oparbejdes en god grundkondition.

Aqua Action

9-14 år

Aqua Action fokuserer på anderledes aktiviteter i vandet og er målrette dem der elsker at være i vandet men ikke gider at svømme baner. Træningen fokuserer både på kondition og motorik og aktivitetsniveauet er højt. Der spilles f.eks. vandpolo, undervandsrugby og vandludo samt laves udspring og sjove lege. Der er fuld fart på og alle der kan svømme på dybt vand er velkomne. Der trænes 45 min. pr. uge på dybt vand.

Tøsesvømning

9-14 år

Tøsesvømning er for vandglade piger, som elsker at være sammen og lave forskellige aktiviteter i vand. Træningen er meget andet end bare klassisk svømning. Som på Aqua Action fokuseres der på alsidige aktiviteter i vandet og der svømmes med havfruehaler, laves vand aerobic, spilles bold og hygges. Tøsesvømning er også et særligt socialt hold, hvor der bruges ekstra tid sammen på kanten af bassinet og nogle gange laves ting uden for svømmehallen. Der svømmes en time pr. uge på dybt vand.

HS Marines

15-24 år

HS Marines er for de ældre teenagere og unge voksne, der er virkelig gode svømmere men måske ikke har tiden, lysten el. evnerne som kræves for at deltage på et konkurrence elite hold. Det er således typisk tidligere konkurrencesvømmere fra klubbens K1 el. K2 hold, triatleter eller svømmere der har trænet flere sæsoner på Speed holdet. HS Marines har mulighed for deltagelse til stævner som fx. Kronborg Open, klubmesterskaber og livredningsstævner. Udover svømningen er der mulighed for styrketræning 2 gange om ugen. Der svømmes 3 x 60-90 min. pr. uge

 

Voksen hold (16 år og ældre)

Voksen vandtilvænning

Er du bange for el. utryg ved at være i vandet el. at få hovedet under vandet?  Ville du ønske, du kunne bade med familien, når I er på ferie, i stedet for at sidde på kanten og kigge? Så er vores voksen vandtilvænning det helt rette hold.

Det er et lille hold med max 4 deltagere i varmtvandsbassin, hvor man kan bunde. Der tages udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger og mål for undervisningen. Tryghed og tillid er væsentligt i vandet og vi respekterer at alle har forskellige ønsker og udfordringer mht. vand og svømning. Undervisningen tager udgangspunkt i de fire grundfærdigheder i svømning, som er vejrtrækning, balance, fremdrift og elementskifte.

Der er undervisning 30 min. pr. uge

Voksen begynder

Er du voksen og er du tryg ved at være i vandet men har aldrig fået lært at svømme el. er dine svømmeevner meget begrænsede? Så er vores voksen begynder hold det rette sted at starte og udvikle dine svømmefærdigheder. Formålet er at få alle i vandet og give dem gode oplevelser med vandet og svømningen uanset alder – det er aldrig for sent at lære at svømme.

Du skal være motiveret og klar på en udfordring. Engagement og en positiv indstilling samt gå-på-mod for at blive fortrolig med vandet er det væsentligste. Derudover er det vigtigt at komme så ofte som muligt, da det vil gøre læringsprocessen med sammenhængende og udbytterig.

Der kan være store forskelle i deltagernes forudsætninger og erfaringer med det våde element, så undervisningen tilrettelægges altid efter den enkeltes ønsker og behov. Der vil blive brugt hjælpemidler såsom svømmeplader, aqua noodles, svømmefødder og andre hjælpemidler.

Der er undervisning 30 min. pr. uge

Voksen motion

På voksen motion kan du i forvejen svømme mindst én af de fire stilarter og er nysgerrig på at lære mere samt vil gerne bruge svømningen som motionsform.

Der tages udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger og behov men det tilstræbes at der planlægges ét undervisningsprogram, som der kan trænes ud fra med evt. individuelle tilpasninger.

Der er undervisning 60 min. pr. uge  

Voksen crawl

Voksen crawl er for dig, som gerne vil lære el. forbedre din teknik i crawl, der er den hurtigst svømmestilart. Der arbejdes med crawl på alle niveauer og undervisningen tilrettelægges ud fra deltagernes forudsætninger og mål. Fokus er på teknikken og formålet er at du lærer at svømme en god crawl med korrekt vejrtrækning, så du kan svømme hurtigere og længere.

Du skal være tryg ved at være i vandet og kunne svømme flere baner, når du starter på holdet.

Der er undervisning 30 min. pr. uge

Voksen super flex

Voksen super flex er for dig gerne vil bruge svømningen som motionsform og gerne vil træne flere gang om ugen og/el. have fleksibilitet ift. hvornår du svømmer. Du kan i forvejen svømme mindst én af de fire svømmestilarter og er nysgerrig på at lære.

Der er plads til at imødekomme deltagernes forskellige forudsætninger og mål for træningen. Der planlægges således flere træningsprogrammer til de forskellige træningsgrupper på holdet efter behov, samtidig med at der arbejdes for et stærkt fællesskab på hele holdet.

Der er undervisning 3 x 60 min. pr. uge

Tri og åbent vand

Tri og åbent vand holdet henvender sig til dem, som træner til triatlon el. et åbent vands stævne eller bare elsker også at svømme i havet.

I undervisningen er der primært fokus på at mestre crawl og alle dens facetter og særligt med relation til svømning i åbent vand. Der trænes både distance og kondition med intervaltræning samt teknik og forskellige øvelser målrettet triatlon og åbent vand svømning.

Der bliver typisk svømmet mellem 2.000 og 3.000 m pr. træning og den er oftest bygget op om en opvarmning, teknik øvelser og en længere hovedserie.

Der er mulighed for at deltage 1 x pr. uge el. 3 x pr. uge af 90 min. varighed. Tilmelder du dig Tri 1x træner du sammen med Tri 3x, men du bestemmer selv hvilket af de 3 ugentlige træningsgange du vil deltage i – og du må gerne skifte dag

Masters

Masters er for erfarne svømmere med et højt svømmeteknisk niveau. Det er typisk tidligere konkurrencesvømmere, som stadig gerne vil bruge svømningen til at holde sig i form og måske stadig konkurrere til masterstævner.

På mastersholdet svømmes der omkring 3.000 m til hvert træningspas og fokus vil blive lagt efter deltagernes mål for træningen samt evt. forestående stævner.

Der er mulighed for at deltage 1 x pr. uge el. 3 x pr. uge af 90 min. varighed. Tilmelder du dig Masters 1x træner du sammen med Masters 3x, men du bestemmer selv hvilket af de 3 ugentlige træningsgange du vil deltage i – og du må gerne skifte dag

Aqua Gym

Her kan alle være med, uanset om du kan svømme eller ej, blot man er tryg ved at være i vandet. Aqua Gym er kort fortalt gymnastik i vandet til musik. Det er således en mulighed for at lave noget alternativt i og med vandet og giver mulighed for at lære vandet at kende på en anden måde end ved klassisk svømmeundervisning.

Der vil være et program hver gang med musik og bevægelser, der præsenteres af en instruktør på kanten. Det er en kombination af konditionstræning og let styrketræning med et musikalsk og rytmisk element. Der vil være masser bevægelse, men også stilstående styrke øvelser for lår, balder, overkrop, arme, ryg og mave samtidig med at træningen er skånsom for leddene.

Der er mulighed for at lave afspænding i varmtvandsbassin efterfølgende.

Der er undervisning 45 min pr. uge

 

Vores sponsorer